Odborný technický dozor

Poskytujeme služby stavebního dozoru při instalacích FVE realizovaných "jinými" zhotoviteli

V rámci servisu FVE instalovaných jinými firmami se často setkáváme s různými nedostatky a vadami. Ty mohou nejen snížit efektivitu provozu, a tím prodloužit návratnost investice, ale také ohrozit bezpečný provoz nebo způsobit škodu na majetku. Aby měli zákazníci jistotu, že je vše provedeno tak, jak má být, nabízíme preventivní technický DOZOR během instalací FVE.

Preventivní dozor je sice náklad navíc, jedná se ale investici do jistoty správného fungování a bezpečnosti

Cena dozoru vychází z našeho standardního ceníku servisních prací: 

  • doprava z místa sídla naší společnosti (10 Kč / km)
  • práce našich servisních techniků (500 Kč / hodinu)
Aktuální stav
Aktuální stav

Instalujeme do 30 dní od podpisu smlouvy