Odborný technický dozor

Poskytujeme služby stavebního dozoru při instalacích FVE realizovaných "jinými" zhotoviteli. 

Vzhledem k tomu, že se v rámci servisu pro zákazníky jiných realizačních firem často setkáváme s vadami díla, které můžou ohrozit bezpečný provoz FVE, nebo můžou způsobit škodu na majetku, nebo můžou "jen" snížit efektivitu provozu a návratnost investice nabízíme preventivní technický DOZOR při instalacích FVE. 

Na jedné straně je to pro vás náklad navíc, na druhé straně je to investice do jistoty a bezpečnosti. 

Cana DOZORU vychází z našeho standardního ceníku servisních prací: 

  • doprava z místa sídla naší společnosti (10 Kč/km)
  • práce našich servisních techniků (500 Kč / hodinu)
Aktuální stav
Aktuální stav

Instalujeme do 30 dní od podpisu smlouvy