Provoz

SunExtra

Provoz systému

Provoz fotovoltaické elektrárny je automatický a nevyžaduje aktivní přístup uživatele. Standardní službou dnešní doby je profesionální monitoring, dohled, revize a servis provozu - v ideálním případě v režimu vzdáleného přístup s on-line vyhodnocováním správnosti funkčnosti a automatickou detekcí případných anomálií.

SunExtra

Provoz a údržba panelů

Provoz - respektive údržba fotovotlatických panelů. Některé teorie říkají, že provoz je bezúdržbový. Některé teorie na opačném konci spektra říkají, že fotovoltaické panely je potřeba pravidelně udržovat speciálními postupy a prostředky. Náš názor je někde uprostřed. Z logiky věci - fotovoltaický panel bude nejlépe fungovat, pokud bude krycí skleněná vrstva čistá. Takže doporučujeme cca 2 x ročně panely vyčistit - po zimě a před zimou (což stějně koresponduje s pravidelnými kontrolami střechy). A údržba znamená především vyčištění krycí vrstvy od nečistot. Ideální prostředky jsou hadr, smeták nebo mop a jarová voda. Kromě vyčištění panelů je vhodné zkontrolovat, jestli panely nejsou mechanicky poškozené (setkáváme se s tím minimálně, ale kontrola je vhodná).

SunExtra

Provoz baterie a měniče

Námi dodávané typy baterií fungují bezúdržbově. Měnič je složité elektrické zařízení - žádná domácí údržba nepřichází v úvahu. Pokud nefunguje normálně - námi dodávané měniče vygenerují chybovou hlášku, kterou (ať už prostřednictvím automatického monitoringu nebo prostřednictvím kontaktu na naši servisní linku) detekujeme a zajistíme servis. Nicméně, minimálně 1 x ročně je vhodné provést vizuální kontrolu mechanického poškození těchto komponentů.

Aktuální stav
Aktuální stav

Instalujeme do 30 dní od podpisu smlouvy