Dotace

SunExtra

Základní informace

Dotace titul na podporu výstavby fotovoltaických elektráren rodinných domů (novostaveb i stávajících domů, případně rekreačních objedktů užívaných k trvalému bydlení)je součástí výzvy NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Státního fondu životního prostředí. Dotace se pohybuje kolem 50% investičních nákladů. Závisí na regionální příslušnosti a na specifikaci a výkonu fotovoltaickéhosystému (dotace zvýhodňuje hybridní varaintu s větší kapacitou baterie). Maximální výše dotace je 205.000 Kč.Maximální podporovaný výkon je 10 kWp (což je dostačující výkon i pro velký rodinný dům). Dotace na výstavbu fotovoltaické elektrárny rodinného domu je dále možno kombinovat s dotacemi na tepelné čerpadlo, dobíjecí stanici na elektromobil a další tituly z dotačního programu.

SunExtra

Parametry dotací

instalovaný výkon typ fotovoltaického systému dotace na baterii dotace celkem
OFF GRID hybridní systém
2 kWp 40 000 Kč 60 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
3 kWp 50 000 Kč 70 000 Kč 30 000 Kč 100 000 Kč
4 kWp 60 000 Kč 80 000 Kč 40 000 Kč 120 000 Kč
5 kWp 70 000 Kč 90 000 Kč 50 000 Kč 140 000 Kč
6 kWp 80 000 Kč 100 000 Kč 60 000 Kč 160 000 Kč
7 kWp 90 000 Kč 110 000 Kč 70 000 Kč 180 000 Kč
8 kWp 100 000 Kč 120 000 Kč 80 000 Kč 200 000 Kč
9 kWp 110 000 Kč 130 000 Kč 90 000 Kč 205 000 Kč
10 kWp 120 000 Kč 140 000 Kč 100 000 Kč 205 000 Kč
*) pro Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj je dotace navýšena o 10%
*) pro zajištění odborného posudku a dozoru je možno čerpat dotaci ve výši 5000 Kč.
SunExtra

Podmínky a postup při vyřízení dotace

O žádost může žádat vlastník nemovitosti, stavebník nebo nabyvatel RD. Pro vyřízení žádosti o dotaci je nutno doložit tyto dokumenty: ŽÁDOST O DOTACI, ODBORNÝ POSUDEK, PROJEKTOVOU DOKUMENTACI(TECHNICKÁ ZPRÁVA, VYHODNOCENÍ ÚSPOR A PŘÍNOSŮ A VÝKRESOVÁČÁSTvč. zjednodušeného schéma zapojení a rozvodů a půdorysu střechy nebo konstrukce se znázorněním fotovoltaických panelů), VYÚČTOVÁNÍ VÝDAJŮ a ZPRÁVU O INSTALACI A UVEDENÍ NOVÉHO ZDROJE ENERGIE DO PROVOZU. Lhůta pro doložení dokumentů je 2 roky.