Poradenství

Poskytujeme služby PORADENSTVÍ při instalacích  a poptávkách FVE realizovaných "jinými" zhotoviteli. 

Vzhledem k tomu, že se v rámci servisu nebo auditu pro zákazníky jiných realizačních firem často setkáváme se špatně nastavenými paramtry FVE, které můžou negativně ovlivnit efektivitu provozu FVE, respektive prodloužit návratnoti investice do FVE (v krajním případě dokonce můžou ohrozit bezpečný provoz FVE) nabízíme PORADENSTVÍ v oblasti FVE.

Poradenství nabízíme buď v přípravné a projektové fázi, nebo v realizační fázi, nebo ve fázi provozu FVE. Poradenství se týká jak nastavení střešní části FVE (počet, rozmístění, orientace, zastínění, rozdělení panelů do stringů, aplikace optimizérů), tak elektroinstalační části FVE (nastavení paramentrů střídače a baterií, nastavení bezpečnostních prvků, apod.), tak způsobu práce s vyrobenou elektricko energií  (nastavení back-upu, nastavení přetoků, apod. )

Cana PORADENSTVÍ vychází z našeho standardního ceníku servisních prací: 

  • doprava z místa sídla naší společnosti (10 Kč/km)
  • práce našich servisních techniků (500 Kč / hodinu)
Aktuální stav
Aktuální stav

Instalujeme do 30 dní od podpisu smlouvy