Audit

Poskytujeme služby AUDITU instalací FVE realizovaných "jinými" zhotoviteli. 

Vzhledem k tomu, že se v rámci servisu pro zákazníky jiných realizačních firem často setkáváme se nevhodně či špatně nastavenými parametry FVE, které můžou negativně ovlivnit efektivitu provozu FVE, respektive prodloužit návratnoti investice do FVE (v krajním případě dokonce můžou ohrozit bezpečný provoz FVE) nabízíme AUDIT nastavení FVE. Audit nabízíme buď v přípravné a projektové fázi, nebo v realizační fázi, nebo ve fázi provozu FVE. Audit se týká jak nastavení střešní části FVE (počet, rozmístění, orientace, zastínění, rozdělení panelů do stringů, aplikace optimizérů), tak elektroinstalační části FVE (nastavení paramentrů střídače a baterií, nastavení bezpečnostních prvků, apod.), tak způsobu práce s vyrobenou elektricko energií  (nastavení back-upu, nastavení přetoků, apod. )

Cana AUDITU vychází z našeho standardního ceníku servisních prací: 

  • doprava z místa sídla naší společnosti (10 Kč/km)
  • práce našich servisních techniků (500 Kč / hodinu)
Aktuální stav
Aktuální stav

Instalujeme do 30 dní od podpisu smlouvy