Audit

Poskytujeme AUDIT FVE realizovaných "jinými" zhotoviteli

Během servisu pro zákazníky konkurenčních realizačních firem často narážíme na nevhodně nastavené parametry fotovoltaické elektrárny, címž dochází ke snížení efektivity provozu FVE a prodloužení návratnosti investice. V krajním případě může dojít i k ohrožení bezpečného provozu FVE. Z těchto důvodů poskytujeme AUDIT nastavení FVE.

Audit nabízíme v přípravné (projektové) fázi, v realizační fázi, i ve fázi, kdy je již FVE v plném provozu.

Čeho se audit týká?

  • Nastavení střešní části (počet, rozmístění, orientace, zastínění, rozdělení panelů do stringů, aplikace optimizérů)
  • Elektroinstalační části (nastavení paramentrů střídače a baterií, nastavení bezpečnostních prvků, atd.)
  • Způsobu práce s vyrobenou elektrickou energií (nastavení back-upu, přetoků, apod.)

Cana AUDITU vychází z našeho standardního ceníku servisních prací: 

  • doprava z místa sídla naší společnosti (10 Kč/km)
  • práce našich servisních techniků (500 Kč / hodinu)
Aktuální stav
Aktuální stav

Instalujeme do 30 dní od podpisu smlouvy