Montáž

SunExtra

Montáž panelů na střechu

Fotovoltaické panely jsou standardně o rozměru 1,7 m x 1,2 m (to znamená S = 2 m2). Solární panel váží 22 kg, při ploše 2 m2 je zatížení včetně konstrukce 12.5 kg / m2 střechy. Ideální sklon panelu je 15-30°. Standardně se panel upevněje na hliníkové profily. Upevnění na střechu vychází ze specifikace střechy a potřebné orientace panelů. Montáž je realizovaná tak, aby se nepoškodila střecha a aby panel byl instalován bezpečně. Pro všechny typy střešní krytiny existuje standardizované řešení instalace konstrukce. Pro rovné střechy (kde jakékoliv porušení hydroizolační vrstvy je tikající bomba), se používají konstrukce zatížené betonovým bloky, v tomto případě se plošné zatížení střechy zvyšuje na čtyřnásobek.

SunExtra

instalace baterie a střídače

Střídač je elektrické zařízení o velikosti cca 50x50x35 cm a váhy od 17 kg do 35 kg (vzdáleně připomínající malý elektrokotel), baterie je zařízení velikosti cca 70x120x30 cm a váhy od 70 kg do 200 kg. Obě zařízení je vhodné instalovat do snadno přístupného místa, suchého a neprašného prostředí, ve kterém je stálá a relativně normální teplota, nejnižší teplota je 10°C. Ideální je technická místnost domu nebo garáž. Nezateplená půda je naopak špatné řešení. Pro instalaci je nutno počítat s prostupy chráničkami o průměru 50 mm k fotovoltaickým panelům na střechu a do domovního jističového rozvaděče. Samotná instalace je jednoduchá záležitost - standardně 2 dny práce elektrikářů.

SunExtra

elektroinstalace

Elektroinstalace fotovoltaického systému může provádět pouze certifikovaný pracovník - elektrikář s certifikací MONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ. Toto není hřiště pro domácí kutily. Všichni naši technici disponují touto certifikací.

SunExtra

Revize

Před spuštěním systému náš revizní technik provádí celkovou revizi systému a vystavuje revizní zprávu. Revizní zpráva je nutným předpokladem pro spuštění elektrárny.

Aktuální stav
Aktuální stav

Instalujeme do 30 dní od podpisu smlouvy