Montáž

SunExtra

Montáž panelů na střechu

Standardně panel upevňujeme na lehké hliníkové profily. Konkrétní způsob upevnění vychází ze specifikace střechy a potřebné orientace panelů. Montáž je realizovaná tak, aby nehrozilo poškození střechy. Pro všechny typy střešní krytiny existuje standardizované řešení instalace konstrukce. Pro rovné střechy, kde jakékoliv narušení hydroizolační vrstvy je nežádoucí, se používají konstrukce zatížené betonovým bloky. Toto řešení je zcela bezpečné a spolehlivé, pouze se zvyšuje zatížení střechy.

Standardní rozměr fotovoltaických panelů je 1,7 m x 1,2 m (obsah = 2 m²). Fotovoltaický panel váží 22 kg, při ploše 2 m² je zatížení včetně konstrukce 12.5 kg na m² střechy. Ideální sklon panelu je 15-30°.

SunExtra

Instalace baterie a střídače

Střídač je elektrické zařízení o velikosti cca 50x50x35 cm a váhy od 17 kg do 35 kg (vizuálně připomínající malý elektrokotel).

Baterie je velká cca 70x120x30 cm a váží od 70 kg do 200 kg.

Obě zařízení je vhodné instalovat do snadno přístupného, suchého a neprašného místa se stálou teplotou. (nejméně 10°C). Ideální je v tomto ohledu technická místnost domu nebo garáž. Nezateplená půda je naopak špatné řešení. Pro instalaci je nutno počítat s prostupy chráničkami o průměru 50 mm k fotovoltaickým panelům na střechu a do domovního jističového rozvaděče. Samotná instalace je jednoduchá záležitost - standardně 2 dny práce elektrikářů.

SunExtra

Elektroinstalace

Elektroinstalaci fotovoltaického systému může provádět pouze certifikovaný pracovník - elektrikář s certifikací MONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ. Všichni naši technici samozřejmě disponují touto certifikací.

SunExtra

Revize

Před spuštěním systému náš revizní technik provádí celkovou revizi systému a vystavuje revizní zprávu. Revizní zpráva je nutným předpokladem pro spuštění fotovoltaické elektrárny.

Aktuální stav
Aktuální stav

Instalujeme do 30 dní od podpisu smlouvy