Komplexní servisní služby FVE

Poskytujeme komplexní služby v oblasti servisu fotovoltaických elektráren.

 • FVE našich zákazníků v rámci standardního i rozšířeného záručního servisu
 • FVE našich zákazníků i zákazníkům jiných firem v rámci mimozáručního servisu
 • u zákazníků jiných firem v rámci záručního servisu zprostředkováváme kontakt s distributorem pro ČR
 • *)Součástí kategorie servisních služeb našich zákazníků jsou také GARANČNÍ KONTROLY instalace


  Servisní služby se týkají nejčastěji

  • střešních instalací (panely, konstrukce panelů, kabeláž)
  • elektroinstalací FVE (servis střídačů, baterií, AC/DC rozvaděčů)

  Nejčastější závady: 

  • panely: vypálené nebo praské články, prasklá skla, propálené fólie 
  • konstrukce:
   • uvolněné úchyty panelů
   • absence dostatečného množství háků, uvolněné háky 
   • uvolněné spoje konstrukce a nosníků panelů
   • nedostačné zatížení noh a absence zavětrováků
  • střešní krytina:
   • popraskané nebo nedoléhající střešní tašky
   • porušená, perforovaná fólie 
   • absence izolační vrstvy pod nohami nebo závažím 
   • nedotažené / přetažené kombivruty (nefunkční těsnění)
  • elektroinstalace střešní část: 
   • uvolněné konektory panelů
   • absence UV chrániček
   • nedostatečná fixace kabeláže 
   • absence indučkní smyčky
   • nevhodně vedená trasa kabeláže

   

   

  Aktuální stav
  Aktuální stav

  Instalujeme do 30 dní od podpisu smlouvy