Finance

SunExtra

Návratnost investice

Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny vychází ze tří základních paramentrů: ceny (a spotřeby) elektřiny, řešení fotovoltaického systému a výše dotace. Orientační doba návratnost investice se v dnešní době pohybuje v intervalu5 - 8 let. Vzhledem k vývoji cen na trhu s energiemi je předpoklad, že se návratnost investic do vlastní výroby eletkřiny bude dále snižovat.

SunExtra

Financování

Standardní průběh cash flow vychází z toho, že se jedná o investici s návratností kolem 5 - 8 let. Orientační cena průměrného projektu je řádově 300 - 400 tisíc. Kč, dotace se pohybuje kolem 150 -200 tisíc Kč a je možno ji čerpat až po zprovoznění systému. Z toho vyplývá, že vzniká potřeba dofinancováníi nvestičníčástky ve výši cca150 - 200 tisíc Kč a překlenovací částky ve výši cca 150 - 200 tisíc Kč pro období mezi platbou a čerpáním dotace.Na tyto částkyje možno zajistit úvěr nebo půjčku. V ideální konfiguraci pokryje úspora výdajů za elektřinu splátku úvěru.

SunExtra

Dotace

Stát podporuje dotační výzvou NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM výstavbu nových fotovoltaických elektráren. Výše dotace závisína regionální příslušnosti a specifikaci fotovoltaického systému(dotace zvýhodňuje hybridní varaintu s větší kapacitou baterie) a pohybuje se kolem 50% investičních nákladů. Podmínkou pro čerpání dotace je PROJEKT, ŽÁDOST, a následně řádné zprovoznění a revize systému (dotaci je možno čerpat až ex post - viz financování projektu). Vyřízení dotace je součástí naší nabídky spolupráce.

Domluvte si bezplatnou konzultaci

Nejste si jisti výběrem správné sestavy? Máte otázky ohledně dotací? Nebo máte specifický požadavek? Domluvte si konzultaci s našim expertem, který vám na všechny vaše otázky odpoví.

Aktuální stav
Aktuální stav

Instalujeme do 30 dní od podpisu smlouvy