Finance

SunExtra

Návratnost investice

Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny vychází ze tří základních paramentrů: ceny (a spotřeby) elektřiny, řešení fotovoltaického systému a výše dotace. Orientační doba návratnost investice se v dnešní době pohybuje v intervalu5 - 8 let. Vzhledem k vývoji cen na trhu s energiemi je předpoklad, že se návratnost investic do vlastní výroby eletkřiny bude dále snižovat.

SunExtra

Financování

Standardní průběh cash flow vychází z toho, že se jedná o investici s návratností kolem 5 - 8 let. Orientační cena průměrného projektu je řádově 300 - 400 tisíc. Kč, dotace se pohybuje kolem 150 -200 tisíc Kč a je možno ji čerpat až po zprovoznění systému. Z toho vyplývá, že vzniká potřeba dofinancováníi nvestičníčástky ve výši cca150 - 200 tisíc Kč a překlenovací částky ve výši cca 150 - 200 tisíc Kč pro období mezi platbou a čerpáním dotace.Na tyto částkyje možno zajistit úvěr nebo půjčku. V ideální konfiguraci pokryje úspora výdajů za elektřinu splátku úvěru.

SunExtra

Dotace

Stát podporuje dotační výzvou NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM výstavbu nových fotovoltaických elektráren. Výše dotace závisína regionální příslušnosti a specifikaci fotovoltaického systému(dotace zvýhodňuje hybridní varaintu s větší kapacitou baterie) a pohybuje se kolem 50% investičních nákladů. Podmínkou pro čerpání dotace je PROJEKT, ŽÁDOST, a následně řádné zprovoznění a revize systému (dotaci je možno čerpat až ex post - viz financování projektu). Vyřízení dotace je součástí naší nabídky spolupráce.